Parę słów o paintballu

Czym jest Paintball

Paintball jest grą zespołową, która polega na prowadzeniu pozorowanej walki, przy użyciu bezpiecznej broni jaką jest marker. Jest to urządzenie zbliżone zarówno kształtem jak i sposobem działania do broni pneumatycznej, do użytku których mogą posłużyć dwa rodzaje butli, na dwutlenek węgla (CO2) oraz na sprężone powietrze (HP). Podczas gry, nasza broń wyrzuca kulki wypełnione farbą, której podstawą jest żelatyna spożywcza. Jak wiadomo, w grze pozorującej walkę, celem jest trafienie przeciwnika, dlatego też każdy gracz na którego ciele, masce bądź też markerze rozbije się kulka, pozostawiając kolorową plamę (tzw. splat) zostaje wyeliminowany z dalszej gry.

Historia

Początki tego sportu sięgają lat 50-tych XX w. W tym okresie służby leśne w USA wykorzystywały tego typu sprzęt do znaczenia drzew z większych odległości. Ta sama technika była używana do znaczenia bydła. Dopiero w roku 1981 narodził się pomysł na organizację bezkrwawej rozgrywki, na potrzeby której wykorzystane zostaną markery służące do wcześniej wspomnianych celów. Dnia 27 czerwca została rozegrana piersza gra, w której to 12 zawodników zabawiło się w „capture the flag”. Najciekawsze jest to, że zwycięzca batalii nie oddał ani jednego strzału. W niedługim czasie zabawa nabrała dużego rozgłosu, a w efekcie ruszyła w świat. Pierwotnie sport ten nazywał się „Survival” lecz w niedługim czasie przyjął ostateczną, obecną po dziś dzień charakterystyczną dla siebie nazwę. Od tego czasu, sport ten bo takie miano w dzisiejszych czasach przyjmuje, bardzo się rozwinął, powstało wielu wytwórców specjalistycznego sprzętu dla grających, zostały określone zasady gry, oraz wymogi bezpieczeństwa.

Rodzaje gry

Istnieje wiele rodzajów gry, generalnie zwycięzcą zostaje drużyna, która osiągnie cel ustalony na postawie przyjętego scenariusza. Zazwyczaj jest to zdobycie flagi przeciwnika, wyeliminowanie wszystkich zawodników, osiągnięcie wyznaczonego punktu w określonym czasie itp. Rozgrywki mogą odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu lub (częściej) na świeżym powietrzu. Wśród odmian paintballu wyróżnia się najczęściej: speedball i woodsball.

Speedball

Speedball to sportowa wersja paintballa. Gra odbywa się na ograniczonym terenie na którym ustawione są sztuczne przeszkody. Rozgrywka w speedballu nazywana jest meczem. Zasady i ilość graczy zależy od ligi w jakiej rozgrywane są mecze. Wyróżnia się 2 główne ligi europejskie (Milenium Series i Centurio Circuit) oraz 3 ligi polskie (PLP – Polska Liga Paintballowa, PLP5 – Polska Liga Paintballa 5-osobowa, PLP3 – Polska Liga Paintballa 3-osobowa).

Woodsball

Woodsball rozgrywany jest w warunkach „naturalnych” – w lesie, na nieużytkach, terenach poprzemysłowych, itp. Gracze stosują w tej odmianie strój maskujący, wojskowy lub zbliżony do wojskowego, umożliwiający kamuflaż i co istotne, dodający realizmu tej zabawie.

Zdarzają się również rozgrywki opierające się na historycznych działaniach wojennych. Są to tak zwane „scenariusze”. Gracze nie muszą jednak sztywno trzymać się historycznej wersji wydarzeń. Wynik takiej potyczki zależy tylko i wyłącznie od taktyki, umiejętności i zgrania graczy.