SPRZĘT PAINTBALLOWY

Tym bez czego nie może obejść się żaden gracz jest oczywiście marker.

Wyróżnia się 3 rodzaje markerów paintball’owych:

  • tzw. pompki – przeładowanie kulek oraz gazu dokonywane jest ręcznie,
  • semi-automaty (mechaniczne) – przeładowanie kulek i gazu dokonuje się automatycznie po naciśnięciu spustu i wystrzeleniu kulki,
  • automaty (elektro-mechaniczne lub elektro-pneumatyczne) – podobnie jak w semi-automatach przeładowanie dokonuje się automatycznie, ale dzięki wbudowaniu w marker układu elektronicznego istnieje możliwość wyboru trybu strzelania po naciśnięciu spustu (np. 1 kulka, 3 kulki albo strzelanie ciągłe) 

Do prawidłowego działania markera niezbędne jest zasilanie gazem – sprężonym powietrzem (HP – ang. High Pressure) lub dwutlenkiem węgla (CO2).Zaletą wykorzystania CO2 jest łatwy dostęp do punktów napełniających butle tym gazem, a także niżsa cena butli.  Wadą CO2jako zasilania dla markera, jest niestabilność ciśnienia wyjściowego oraz min. temperatura otoczenia na poziomie 5 °C. Butle do sprężonego powietrza wykorzystywane w paintballu dostępne są w 2 wersjach w zależności od ciśnienia: 3000 lub 4500 psi.

Poza markerem i butlą, konieczny jest także magazynek na kulki, określany mianem spłuczki. Magazynki montowane są zazwyczaj w górnej części markera do tzw. feeda. Tutaj również mamy dwa rodzaje do wyboru: grawitacyjne, gdzie kulki opadają samoczynnie, lub tzw. elektrospłuczki gdzie podawanie kulek do markera wspomagane jest silniczkiem elektrycznym.

Ostatnim, za to najważniejszym atrybutem każdego gracza jest maska ochronna na twarz, bez której wejście na pole gry jest niemożliwe, ponieważ mogłoby to grozić poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.